وقوع 28 زلزله در استان کرمانشاه از بامداد پنجشنبه تا ساعت 13 - اخبار گامجو

درحال بارگذاري ....